Reizen in vertrouwen

Wij gaan in groot vertrouwen.
Wij weten immers, dat
God Zelf voor ons zal bouwen
Zijn nieuwe, eeuwige stad.
In ’t land voorbij de zomen
waar pelgrims van voorbij
bij Hem, in ’t licht gekomen
geborgen zijn en vrij.

De reis gaat soms door dalen,
soms over hoogten heen.
Het klinkt in alle talen:
” Wij reizen nooit alleen,
Zijn hand zal ons geleiden,
Gods trouw is zeer oprecht,
Zijn Woord van alle tijden
heeft vrede aangezegd ”.

Op weg Zijn vast geleide,
de Gids die pelgrims leidt,
de Trooster aller tijden
en Herder die ons weidt.
Bij alle levensvragen,
bij wat ons treft en raakt,
weten wij ons gedragen
door Hem die toekomst maakt.

Wij gaan in groot vertrouwen
en wandelen in Zijn licht.
Wij mogen toekomst bouwen
en tonen ’t vergezicht:
Zijn rijk is niet verborgen.
Waar wij bewogen gaan,
gloort reeds de nieuwe morgen,
raakt ons Zijn nieuw’ bestaan.

Kees Hoogendoorn - januari 2015

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen