Alles wordt nieuw

Dit raakt mijn diepst’ verlangen:
de hemel kleurt van hoop,
het geluk is nooit gevangen,
Zijn licht omgeeft mijn loop.

Het leven nieuw geboren,
zoals het is beloofd
en vrede zal daar gloren,
het duister wordt gedoofd.

Ik kan niet langer wachten
en haast mij door de tijd.
Te kil zijn lange nachten:
ontheemding, wereldwijd.

Want waar ik langs zal komen
geeft het vergezicht mij kracht.
Met troost kus ik de dromen
waarop de wereld wacht.

Kees Hoogendoorn - november 2014

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen