Heer neem mijn hand

Heer neem mijn hand, kom aan mijn zij,
wees met Uw troost mij dicht nabij,
mijn Reisgenoot in elk getij
en Herder die mij weidt.

Wees Gij mijn kracht en stil houvast
en draag mij, als het water wast,
door zorg en pijn, houd mij dan vast.
Uw kracht is ’t die mij leidt.

Breng mij in ruimte én vrijheid van
Uw liefde die verzoenend kwam,
genade die ’k omarmen kan:
Uw Naam, die ik belijd.

Leer mij te luisteren naar Uw stem,
Uw Woord verstaan, ’t Verbond: ” Ik ben,
Ik zal er zijn ”. Dan volg ik Hem,
de hand die troostend leidt.

Wanneer mijn reis ten einde gaat,
straal Lichtend over mijn gelaat
in ’t Huis dat mij te wachten staat:
in alle eeuwigheid.

Kees Hoogendoorn - Mei / juni 2014

Andere gedichten

Laatste nieuws

Als een licht op onze wegen