U kent mij

Uw hand is teder, trouw terzij
en rust van harte op mijn schouder,
want waar ik ga weet U van mij,
bent U mijn Metgezel, Behouder.

Vanaf de moederschoot geweven
kent U mijn liggen en mijn gaan,
omringt U zeer nabij mijn leven,
word ik gekend in mijn bestaan.

Ik ga mijn reis dus nooit alleen,
op hoge bergen en door dalen,
is Uw nabijheid om mij heen
en spreekt Uw liefde mij haar talen.

U neemt mij aan, zoals ik ben,
erkent mijn onmacht, stille vragen,
en ook als ik mijzelf niet ken
doorgrondt U mij én helpt mij dragen.

In ‘t diepste donker straalt Uw licht
mij vriendelijk toe en troostend tegen.
Die hoop geeft mij een vergezicht;
elk uur, elk ogenblik, Uw zegen.

Ik ben gekend en zeer bemind!
Mijn pelgrimsreis zal nimmer stranden.
Uw hand reikt vriendschap aan Uw kind;
‘k ben altijd weer in goede handen.

bij Psalm 139 Kees Hoogendoorn - Maart 2018

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen