Wij herdenken

Wij noemen vol respect jouw naam,
geliefde, zo met ons verweven,
zo vriendelijk in ons bestaan,
zo onverwacht, ook weggegleden.

Hier zien wij nu jouw foto staan
en denken aan de vele jaren,
waarin wij samen zijn gegaan,
de dagen die wij trouw bewaren.

Wij weten van jouw kwetsbaarheid,
jouw moedig omgaan met het leven.
Nu jij voorbij bent in de tijd,
besef ik wat jij hebt gegeven.

Hier denken wij vol tederheid
jouw licht, ons vriendelijk omgeven.
Wij reizen verder in de tijd
met onze herinneringen aan jouw leven.

Wij noemen vol respect jouw naam
want zo was jij met ons verweven.
Jouw open plaats in ons bestaan:
rust in Gods licht, dat blijft omgeven.

Kees Hoogendoorn - Januari 2016

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen