Bede

Heer wij bidden U om zegen,
om nabijheid in de tijd;
trouw die draagt en allerwegen
hoop die ’t hart van pelgrims leidt.
Vaste grond waarop wij bouwen,
bron van liefde en van kracht,
inspireer ons tot vertrouwen,
troost die heel ons hart verwacht.

Heer wij bidden om de vrede
waar geweld en angst omringt
en respect is teruggetreden,
haat de vrijheid ver verdringt.
Mag ontferming allen dragen
die met lege handen staan.
Zijn wij machteloos verslagen,
reik ons Uw verzoening aan.

Heer wij bidden blijf bewogen
als ons pijn en zorgen slaan,
toon ons dan het mededogen;
naasten die terzijde staan.
Woorden die van troost gewagen,
moed die nieuwe krachten geeft,
aandacht voor de levensvragen,
Weg, die adem, ruimte geeft.

Kees Hoogendoorn - December 2016

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen