Gebed om ontferming

Heer die ons Uw vrede brengt,
in Uw liefde ons wilt dragen,
door Uw Geest vertrouwen schenkt,
wees nabij bij levensvragen.
Troost ons met Uw tederheid
door de tijd.

Dat Uw licht op wegen schijnt
en respect in ons zal wonen
waar een macht ‘t geluk verdrijft:
wij dan vrede zijn en tonen.
Vredevorst geef ons dan kracht,
in de nacht.

Heer, ontheemden, wereldwijd
vluchten hunkerend, in ’t verlangen
dat er eens gerechtigheid
aanbreekt: vrij, niet meer gevangen.
Zoveel pelgrims nog geknecht,
doe hen recht.

Laat ons doen wat U behaagt,
vol ontferming zijn, bewogen
met de mens die lasten draagt.
in ons hart: Uw mededogen.
Stille kracht in ons bestaan
vuur ons aan.

Wijze: NLB 213 Kees Hoogendoorn - Mei / juni 2014

Andere gedichten

Laatste nieuws

Als een licht op onze wegen