Reisgenoot

Op de weg van jouw bestaan
moge Hij je vrede schenken,
waar je reis ook heen zal gaan:
God blijft Zijn Verbond gedenken.

Want Zijn naam "Ik zal er zijn"
blijft onwrikbaar, heen geweven
om geluk en levenspijn,
om de plaats waar pelgrims leven.

Valt de tocht te zwaar, alleen,
voert de reis door diepe dalen,
is het duister om je heen,
ben je bang om te verdwalen?

Weet, Zijn uitgestoken hand
vol ontferming en bewogen,
komt als licht van d’ overkant,
daalt als troost vanuit de hoge.

Kracht die je geloven doet
en omringt bij biddend vragen:
geef mij adem, nieuwe moed,
laat Uw liefde helpend dragen.

Dat Zijn trouw als reisgenoot
mee mag gaan als rijke zegen,
overweldigend en groot:
Metgezel op al jouw wegen.

Kees Hoogendoorn - april 2016

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen