Kerstvertelling

Vertel mij van het licht in 't duister
dat weer doorbreekt in de nacht
en omgeeft met hemels luister
van Zijn komst, zo lang verwacht.

Zeg mij aan: voor jou geboren
in een stal, voor in de tijd,
daar deed God van vrede horen,
deelde liefde in eeuwigheid.

Spreek mij over nieuwe sporen;
't welbehagen ons vertelt,
't gloria van de engelenkoren,
boven herders in het veld.

Wijs mij wegen van de wijzen
die als pelgrims van hun tijd,
dankbaar knielend eer bewijzen,
troostend delen wereldwijd.

Weef zo teder om mijn leven
dat Zijn komst nabijheid toont.
Hij, de Ster van Bethlehems dreven:
‘t Levenslicht, dat bij ons woont

Kees Hoogendoorn - December 2017

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen