Immanuël

Licht der wereld geef ons kracht.
Help ons zware lasten dragen.
Vrede, die de wereld wacht,
troost ons met Uw welbehagen.
Leid Uw pelgrims door de tijd,
wereldwijd.

Vredevorst, ons hart verlangt
naar het licht in donk’re dagen.
Onze ogen, vol van angst,
blijven recht en rede vragen.
Wees ontfermend ons nabij,
maak ons vrij.

Heiland, weerloos als een kind,
sinds vervlogen, oude tijden,
heeft Gods liefde ons bemind.
Wees mijn Gids, wees mijn verblijden
als Uw troost bij elke smart,
in mijn hart.

Leidsman, Sterke God en Bron.
Wees ons Licht bij onze reizen,
ga, als eens de wolkkolom,
voor ons uit, laat ons U prijzen.
Draag ons, trouwe Metgezel:
Immanuël.

Kees Hoogendoorn - januari 2015

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen