Schuilplaats

Ik wil alleen maar bij U schuilen
met al mijn vragen en mijn pijn
en als ik niets meer uit kan huilen
dat U mijn stille kracht zult zijn.

Dan zal ik dankbaar aan u zeggen:
U blijft mijn toevlucht en houvast.
En als mijn stem niets uit kan leggen:
draagt U mij, ook als ‘t water wast.

In Uw nabijheid mag ik delen,
U bent mij veilig en vertrouwd;
geborgenheid omringt mijn heden,
Uw trouw voor mij, is mijn behoud.

Verlang ik naar de tedere tijd,
dat mijn hand in de Uwe rust,
getroost en in verbondenheid,
in vrede die mij welkom kust.

En als mij reis ten einde gaat,
neem dan opnieuw mij bij de hand,
als Herder die steeds bij mij staat:
mijn tranen droogt in ’t Vaderland.

Kees Hoogendoorn - Maart 2017

Andere gedichten

Als een licht op onze wegen